Miss Estonia
Country: Estonia

Name: Angeelika Kaja
Age: 21
Height: 170cm